Om firman


Firman VERTIKAL är ett dynamiskt och ambitiöst företag dess utveckling på byggmarknaden har löpt sedan 1982. Med denna många års tradition och familjeföretaget tar vi inspiration till våra aktiviteter. Vi gör vår bäst för att vara ett modernt, hållbart, socialt ansvarsfullt och framför allt trovärdigt företag. Genom att anförtro oss sin investering är kunden säker på att den inte kommer att vara besviken. Vi erbjuder individanpassade tjänster och garanterar högsta kvalitet eftersom vi tror att kundtillfredsställelse är förutsättning för att vi ska lyckas.

I början var vår verksamhet begränsad till realiseringen av byggnader, under 90-talet ansträngde vi oss för att erbjuda ytterligare tjänster inom rådgivning och tillsyn och 2004 bildades den första projekteringstudio.
Hittills har vi genomfört flera hundra byggprojekt, med deltagandet i dem på olika stadier – från utförandet av en typ av arbeten, t.ex. stålkonstruktioner genom tillsyn, till den komplexa utföranden av byggnader – både inom allmän byggverksamhet och inom vägarbeten.
TT dib lr Samtidigt skapades i våra designstudior fler än ett tusen projektdokument som utfördes komplexet eller inom vissa branscher. För närvarande erbjuder vi prestation (även inom Design & Build), projektering, övervakning och företrädare i investeringsärenden.
På begäran av investerare utför vi också formell och juridisk process i samband med investering – från att skaffa en lämplig byggtomt genom att skaffa alla villkor, faciliteter och beslut tills tillståndet erhålls.

Våra värderingar:

 

Professionalism vi strävar efter valet av optimala och moderna lösningar. Vi använder till exempel bygghanteringssystem BMS, värmepumpar, gröna tak och andra. I formeln Design & Build kan vi speciellt ta hand om utförande konstruktionsegenskaper och detaljer i takt med vår erfarenhet. Professionalism är också vårt säkerhetstänkande vid byggnadsarbeten.

 

 

 


 

Kreativitet – vid varje enskilt projekt hittar vi alternativa, mer ekonomiska eller bättre, på grund av ekonomi, resultat. Det är vår starka sida. Vi är öppna för förslag, villiga att dela med våra idéer och skapa nya koncept och tack vare dem vi implementerar innovativa objekt.

 

 

 


 

Utveckling – – i vårt projekteringsarbete och realisationer ställer vi större och större utmaningar. Vi sköter om investering från konceptfas genom design- till konstruktionsfas. Det är inte allt. Vi samlar information om hur byggnaden fungerar – vi pratar med användarna om hur lösningarna fungerar i praktiken, hur vänlig, pålitlig och ekonomisk byggnaden är.

 

 


 

Vänlighet – vi är ett bra lag av proffs från olika branscher. Vi ser till att våra goda relationer bidrar till kundens frihet med vilken den talar om sina förväntningar. En god förståelse för investerares behov och förväntningar har stor inverkan på effekten och funktionalitet hos en ny anläggning. Investeringsprocessen, tillsammans med många tidskrävande arrangemang, kräver gott samarbete och förståelse – för att nå mål så snabbt som möjligt.

 

 


 

Ärlighet – vi arbetar för att göra det, det är inte bara en slogan. Kundernas förtroende såväl som leverantörer är nyckeln till långsiktigt samarbete. Objektets kvalitet och livslängd är resultatet av riktighet i vårt arbete. Byggverksamhet är vår livsstil och vi vill vara stolta över våra anläggningar också efter års löpande..