Despre firmă


Firma VERTIKAL este o companie dinamică și ambiţioasă, a cărei dezvoltare pe piaţa construcţiilor progresează constant din anul 1982. Anii numeroși de tradiţie, precum și faptul că suntem o companie de familie, oferă inspiraţie pentru fiecare proiect. Ne străduim în permanenţă să fim o companie modernă, echilibrată, responsabilă din punct de vedere social și, mai ales, o companie demnă de încredere. Clienţii care ne încredinţează invesţiile sale au garanţia că nu vor fi dezamăgiţi. Clienţilor noștri le oferim servicii personalizate și garantăm cea mai înaltă calitate, deoarece credem că numai satisfacţia Clientului ne poate aduce succes.

La început, activitatea noastră s-a limitat numai la realizarea de clădiri, iar în anii ’90 am extins oferta de consultanţă și supervizare; în anul 2004 am întemeiat primul birou de proiectare.
Până în prezent, am realizat câteva sute de investiţii de construcţii, participând la aceste proiecte în diferite etape de realizare – de la executarea unui singur tip de lucrări, de ex. structuri metalice, supervizare, până la realizarea completă a obiectelor – atât construcţii generale, cât și construcţia drumurilor.
În același timp, în birourile noastre de proiectare
TT dib lr au fost realizate peste o mie de documentaţii de proiectare complete sau pentru diferite industrii.
În prezent oferim servicii de realizare (de asemenea în sistemul Design & Build), proiectare, supervizare și reprezentare a investitorilor.
La solicitarea investitorului putem de asemenea să ne ocupăm de procesul formal-juridic referitor la investiţie – de la achiziţionarea terenului necesar, prin îndeplinirea tuturor condiţiilor, aranjamentelor și deciziilor, până la obţinerea permisului de utilizare.

Valorile noastre

 

Profesionalism – ne străduim să alegem soluţii optime și moderne. Utilizăm de ex.: sistemele pentru managementul clădirilor BMS, pompe de căldură, acoperișuri verzi și altele. În formula Design&Build mai ales putem să implementăm cele mai bune soluţii de proiectare și detalii apelând la experienţa noastră. Profesionalismul nostru se caracterizează de asemenea prin preocuparea noastră pentru siguranţa muncii în timpul realizării proiectelor de construcţii.

 

 

 


 

Creativitate –abordând fiecare proiect individual, căutăm soluţii alternative, mai rentabile sau mai optime din punct de vedere funcţional. Acestea sunt punctele noastre puternice. Suntem deschiși pentru sugestii noi, oferim ideile noastre și creăm noi concepte pentru realizarea unor obiecte inovative.

 

 

 


 

Dezvoltarej – în munca noastră de proiectare și de realizare ne confruntăm cu proiecte din ce în ce mai dificile. Ne ocupăm de investiţii din faza conceptuală, prin realizarea proiectului, până la costrucţia obiectului. Asta nu este tot. Colectăm informaţii despre exploatarea clădirii construite de noi – discutăm cu Utilizatorii despre performanţa soluţiilor implementate în practică, dacă clădirea este accesibilă, fiabilă și economică.

 

 


 

Amabilitate – suntem o echipă unită de profesioniști cu specializări diferite. Acordăm atenţie bunelor relaţii dintre noi și creării acestor relaţii cu Clienţii, pentru ca aceștia să ne transmită cu încredere așteptările sale. O bună înţelegere a nevoilor și așteptărilor Investitorului poate avea un impact major asupra efectelor și funcţionalităţii noului obiect. Procesul de investiţie, împreună cu multele aranjamente, care durează mult timp, necesită o bună colaborare și înţelegere pentru a atinge scopul dorit cât mai repede.

 

 

 


 

Onestitate – facem toate eforturile, pentru ca onestitatea să nu fie numai un slogan. Încrederea Clineţilor, precum și a Furnizorilor reprezintă cheia cooperării pe termen lung. Calitatea și longevitatea obiectului sunt rezultatul eforturilor muncii noastre. Construcţiile sunt viaţa noastră și dorim să fim mândri de obiectele construite, chiar și după trecerea anilor.