PROIECTEAZĂ ȘI CONSTRUIEȘTE

projektuj i buduj

Formula “Design & Build” permite optimizarea și scurtarea timpului de execuţie a investiţiei, precum și reducerea costurilor.

Suntem alături de Client de la începutul realizării Investiţiei. Executăm conceptul, proiectul de construcţie, proiectul de executare, lucrările de construcţie la cheie și ne ocupăm de aspectele formale și juridice, inclusiv obţinerea tuturor permiselor.

Fără îndoială, un avantaj al acestei formule îl constituie garanţia acordată investitorului de către o singură entitate pentru întregul ciclu de investiţii. Datorită acestui lucru, Clientul nu mai trebuie să se ocupe de responsabilitatea proiectantului și a contractantului general.

Ne simţim răspunzători de asemenea pentru buna funcţionare a procesului de investiţie, satisfacţia Investitorului, precum și pentru rezultatele eforturilor noastre – un obiect reușit, care reprezintă pentru noi o referinţă valoroasă.

În calitatea de Contractant General, precum și de Proiectant suntem flexibili în ceea ce privește implementarea de modificări în timpul realizării proiectului de construcţie și putem să introducem ideile și modificările Investitorului, care apar în faza de realizare.