Automotive

De peste 10 ani de ocupăm de proiectarea și construcţia de ateliere, magazii și birouri destinate pentru industria auto.
Anii îndelungaţi de experienţă ne permit să oferim soluţii optime din punct de vedere al utilizabilităţii și al costurilor pentru aceste construcţii speciale.
Proiectăm nu numai clădiri noi pe parcele goale, dar și extinderi și reconstrucţii pentru clădiri existente.
Implementăm soluţii, care servesc la protejarea mediului și la minimalizarea costurilor de exploatare.
În afară de proiectare, ne ocupăm de asemenea de realizarea investiţiilor destinate pentru industria auto.
De obicei, le realizăm conform documentaţiei proprii, dar construim de asemenea și pe baza proiectelor puse la dispoziţie de Investitor.
De multe ori, lucrările de extindere sau de reconstrucţie se desfășoară pe terenul unor facilităţi utilizate.
De aceea, ne străduim să organizăm lucrările astfel încât acestea să afecteze cât mai puţin Investitorul.
În afară de construcţii complexe, realizăm de asemenea reparaţii și ameliorări ale atelierelor existente,
cum ar fi: reconstrucţia canalelor tehnice, a staţiilor de diagnosticare, a vopsitoriilor auto etc.
Vă invităm să colaboraţi cu noi - vom împărtăși experienţa noastră începând cu etapa de planificare și concepţie,
precum și de-a lungul diferitelor etape ale realizării proiectului, pentru îmbunătăţiri minore, care influenţa în mod pozitiv activitatea de fiecare zi a viitorului atelier auto.