Bil

För över 10 år sysslar vi med att projektera och bygga verkstadsbyggnader, lager och kontorfastigheter för fordonsindustrin.
Mångårig erfarenhet gör det möjligt för oss att föreslå bästa lösningar när det gäller kostnader och användning av dessa specifika byggnader.
Vårt arbete begränsas inte bara till helt nya projekt på tomma tomter utan vi jobbar också med utveckling och förändring av befintliga fastigheter.
Vi inför lösningar som är miljövänliga, samt minskar driftkostnader.
Förutom projekteringen jobbar vi också med investeringar i fordonsindustrin.
Vi utför dem oftast enligt egna planer men vi bygger också enligt planer som investerare förser oss med.
Ombyggnander förknippas ofta med arbete i redan öppna och fungerande anläggningar.
Därför organiserar vi allt på ett sätt som minimaliserar olägenheter för investerare.
Förutom komplexa byggnadskonstruktioner sysslar vi även med att fixa och förbättra befintliga verkstäder
t.ex. ombyggnad av tekniska kanaller, bilprovningsanläggningar, lackningsverkstad o.s.v..
Vi bjuder in till samarbete – vi delar gärna med vår erfarenhet redan vi planering men också under själva konstruktionen
för vi medför många små förbättringar som optimering dagligt verk av blivande bilverkstad.