PROJEKTERA OCH BYGG

projektuj i buduj

Formuleringen ”Design & Build” gör det möjligt att effektivisera och förkorta Investeringarnas tidsplan och minska kostnader.

Vi är med kunden från början av investering. Vi utför ett koncept, byggprojekt inom flera branscher, verkställande projekt, fullständiga nyckelfärdiga byggnadsarbeten och bryr sig om formella och juridiska frågor, inklusive att erhålla alla tillstånd.

En otvivelaktig fördel med denna formel är garanti som givits investeraren av en enhet för hela investeringscykeln,så att kunden inte behöver ta ansvar för formgivare och generalentreprenör.

Vi känner oss ansvariga både för investeringsprocessens smidiga genomförande, investerarens tillfredsställelse och resultat av vårt arbete – ett framgångsrikt mål vilket är en värdefull referens för oss.

Som Dessutom generalentreprenör och konstruktör kan vi flexibelt göra förändringar under konstruktionen genom att introducera idéer och modifieringar av investeraren vilka redan finns i implementeringsfasen.