Generalny wykonawca, biuro projektowe Vertikal

PROJEKTRERINGSBYRÅ VERTIKAL

Som projekteringsbyrå erbjuder vi projektering inom arkitektur-, bygg-, sanitets-, infrastrukturbransch och vägsektorern. Vi är specialiserade i tjänsten av ”projektera och bygg” vilket garanterar våra kunder alla fördelar av en sådan formel, i synnerhet kostnadsminskning och förkortning av genomförandetid. På begäran av investerare utför vi också formell och juridisk process i samband med investering - från att skaffa en lämplig byggtomt genom att skaffa alla villkor, faciliteter och beslut tills tillståndet erhålls.

GENERALENTERPRENÖREN

Som generalentreprenören erbjuder vi en omfattande realisering av bygginvesteringar i hela Polen. Vi är specialiserad oss i industribransch, allmänt intresse och vägsektor. En särskild betydelse i vårt sortiment av tjänster är byggnation av hallar, lager och produktionsanläggningar. Dessutom kan vi flexibelt göra förändringar vid systemet ”projektera och bygg” under konstruktionen genom att introducera idéer och modifieringar av investeraren vilka redan finns i implementeringsfasen.