PROJEKTER

Arkitektoniska och byggarbeten

Vår designstudio utför teknisk dokumentation genom att delta i investering från konceptfasen, genom byggdesign till genomförandefasen.

Samtidigt genomför vi en formell och juridisk process tills vi får bygglov.

Vi förbereder också kostnadsuppskattningar och tekniska specifikationer samt övervakar pågående arbeten. Vi utför också visualiseringar samt genomför formella och juridiska förfaranden.

Teamet av designers av alla specialiteter i företaget möjliggör optimal integrering och samordning av multi-bransch projekt.


Konstruktionsprojekt

Våra ingenjörer utför beräkningar och utarbetar kravspecifikation samt teknisk dokumentation om armerade betongkonstruktioner, stål- och träkonstruktioner.

Vi förbereder också expertutlåtanden och bedömning av den tekniska konstruktioner.

Vi utför regelbundna inspektioner av byggnader, bedömer deras tekniska villkor i enlighet med kraven av polsk bygglov i årliga och femårsperioder.

Vi förbereder yttranden, bedömningar och tekniska sakkunskap av byggnadsstrukturer.


Vägprojekt

Vi genomför komplexa projekt av vägar, gator och bilparkeringsprojekt med infrastruktur.

Vi utför också nya projekt, samt rekonstruktion och reparation av underlag. Dessutom utvecklar vi trafikorganisationer – permanenta och tillfälliga, under arbetens varaktighet.

På begäran av investerare går vi igenom en formell och juridisk process, från mottagandet av tekniska specifikationer, genom att godkänna bygglov eller samtycke till genomförande av väginvesteringar.


Installationsprojekt

Vi utvecklar designdokumentation för sanitära, elektriska, teletekniska installationer genom att använda senaste tekniska lösningar tillgängliga på marknaden.

På begäran av investeraren har utredningar ytterligare kostnadsberäkningar och tekniska specifikationer.


Infrastrukturprojekt

Vi genomför projekt för extern infrastruktur, dvs elnäten, telekommunikationsnät, gas, sanitetsavlopp, regnavlopp, vattenförsörjning med anslutningar som en del av multi-bransch vägdokumentation, förvaltningen av ett område samt oberoende utvärderingar.

På begäran av investerare samordnar vi dokumentation med nätverksansvariga och erhåller lämpliga tillstånd för utförande av arbeten.