Projekty

Architektoniczno-Budowlane

Nasza pracownia projektowa przygotowuje dokumentacje techniczne na wszystkich etapach.

Pracujemy w systemie projektowania zintegrowanego, od wstępnych analiz, przez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i warsztatowe do odbiorów budynku. Poza rysunkami technicznymi, wykonujemy symulacje 3D, wizualizacje oraz animacje projektowanych obiektów.

Na życzenie Inwestora prowadzimy również cały proces formalno-prawny. Przygotowujemy kosztorysy i specyfikacje techniczne. Sprawujemy nadzory autorskie. Wykonujemy analizy i opinie specjalistyczne a także weryfikacje oraz optymalizacje dokumentacji projektowych firm zewnętrznych.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą projektantów i ekspertów we wszystkich specjalnościach branżowych, którzy na bieżąco weryfikują projekt pod kątem jakości, kosztów i trwałości rozwiązań.


Drogowe

Opracowujemy kompleksowe projekty dróg, ulic i parkingów wraz z infrastrukturą.

Wykonujemy również projekty nowych obiektów, a także przebudów i remontów nawierzchni. Dodatkowo opracowujemy organizacje ruchu - stałe i tymczasowe, na czas realizacji robót.

Na życzenie Inwestora prowadzimy proces formalno prawny, od otrzymania warunków technicznych, poprzez uzgodnienia do pozwolenia na budowę lub zgody na realizację inwestycji drogowej.


Instalacyjne

Opracowujemy dokumentacje projektowe instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania techniczne dostępne na rynku.

Na życzenie inwestora opracowania rozszerzone są o kosztorysy i specyfikacje techniczne.


Infrastrukturalne

Realizujemy projekty infrastruktury zewnętrznej, czyli sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami zarówno jako część wielobranżowej dokumentacji drogowej, zagospodarowania terenu jak i opracowania niezależne.

Na życzenie Inwestora uzgadniamy dokumentacje z zarządcami sieci i uzyskujemy stosowne zezwolenia na realizację robót.