O firmie

Vertikal jest grupą spółek wywodzących się od firmy rodzinnej, której rozwój trwa nieprzerwanie od 1982 roku. Inspirację do naszych działań czerpiemy zarówno z tradycji i wartości rzemieślniczych przekazywanych z pokolenia na pokolenie jak i otwartości na osiągnięcia najnowszej technologii. Nasze działania skoncentrowane są na dynamicznym kreowaniu nowoczesnej, odpowiedzialnej społecznie a przede wszystkim, godnej zaufania firmy – wiarygodnego partnera w realizacji inwestycji budowlanych. W naszej indywidualnej relacji z klientem gwarantujemy wysoki poziom jakości, ponieważ wiemy, że Jego satysfakcja jest warunkiem naszego sukcesu.

Początkowo nasza działalność ograniczała się do realizacji obiektów budowlanych, w latach 90-tych rozszerzyliśmy ofertę o konsulting i nadzór, a w roku 2004 powstała pierwsza pracownia projektowa.

Dotychczas zrealizowaliśmy kilkaset inwestycji budowlanych, uczestnicząc w nich na różnym etapie – od wykonania jednego typu robót, np. konstrukcji stalowych poprzez nadzór, do kompleksowej realizacji obiektów – zarówno w budownictwie ogólnym jak i drogowym.

Równolegle w naszych pracowniach projektowych powstało ponad tysiąc dokumentacji

TT dib lr projektowych wykonywanych kompleksowo lub w branżach.

Obecnie oferujemy wykonawstwo (także w systemie Design & Build), projektowanie, nadzory i zastępstwo inwestorskie.

Na życzenie Inwestora prowadzimy również proces formalno-prawny związany z inwestycją – od pozyskania odpowiedniej działki budowlanej, poprzez zdobycie wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


Nasze wartości

 

Profesjonalizm: Projektujemy i budujemy rzetelnie, sprawnie i terminowo. Wykorzystujemy skuteczne narzędzia i nowoczesne technologie. W oparciu o 36 letnie doświadczenie i bogaty zbiór dobrych praktyk, nasi eksperci tworzą indywidualny, spersonalizowany i bezpieczny scenariusz dla każdej inwestycji: od ogólnych założeń do detalu.

 

 

 


 

Kreatywność: W dialogu z Inwestorem i użytkownikiem tworzymy zindywidualizowane koncepty projektowe, na podstawie których realizujemy innowacyjne obiekty. Poszukujemy nieszablonowych rozwiązań, łączących naszą bazę wypracowanych przez lata dobrych praktyk z elastycznym wykorzystaniem nowych technologii. Jesteśmy otwarci na sugestie, uważnie słuchamy i chętnie dzielimy pomysłami.

 

 


 

Rozwój: W naszych projektach i realizacjach stawiamy sobie coraz większe wyzwania. Stale rozbudowujemy naszą ofertę aktywnie reagując na potrzeby naszych Inwestorów. Gromadzimy wszelkie informacje zwrotne: rozmawiamy z Inwestorem i Użytkownikami wykonanych przez nas obiektach, o tym jak zastosowane przez nas rozwiązania sprawdzają się w praktyce, na ile budynek jest przyjazny, niezawodny i ekonomiczny.

 

 


 

Przyjazność: Jesteśmy zgranym zespołem profesjonalistów różnych branż. Lubimy pracować w przyjaznej atmosferze. Dbamy dobre relacje, które pozwalają Klientowi ze swobodą mówić o jego oczekiwaniach. Dogłębne zrozumienie potrzeb i priorytetów Inwestora uważamy za klucz do funkcjonalności i użyteczności realizowanego obiektu. Dobra współpraca i wzajemne zrozumienie pozwalają skutecznie przeprowadzić trudne elementy procesu inwestycyjnego i osiągnąć cel.

 

 

 


 

Uczciwość: Wzajemne zaufanie stron procesu inwestycyjnego: Inwestora, Użytkownika czy poszczególnych Dostawców jest fundamentem długoletniej współpracy. Do zbudowania zaufania konieczna jest uczciwość i otwartość. Jakość i trwałość obiektu to wynik rzetelności poszczególnych zespołów przy wykonywaniu dedykowanych im zadań. Projektowanie i budowanie jest naszym powołaniem. Chcemy być dumni z realizowanych przez nas obiektów.