Wykonawstwo

Generalne wykonawstwo budowa hal

Generalne wykonawstwo

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji budowlanych. Specjalizujemy się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej oraz drogowego. Dysponujemy sprawdzonym gronem podwykonawców wyspecjalizowanych w różnych technologiach konstrukcyjnych oraz instalacyjnych. W szczególności proponujemy realizację hal stalowych oraz żelbetowych wraz z wykonaniem wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę i na użytkowanie. Realizujemy również modernizacje obiektów inżynierskich - naprawy i wzmacnianie konstrukcji. Wśród naszych realizacji są nowe obiekty, rozbudowy, przebudowy i remonty.

Konstrukcje stalowe budowa hal

Konstrukcje stalowe

Specjalizujemy się w realizacji konstrukcji stalowych. Oferujemy prefabrykację i montaż hal, wież i innych obiektów o konstrukcji stalowej.

Konstrukcje żelbetowe budowa hal

Konstrukcje żelbetowe

Realizujemy również konstrukcje żelbetowe, zarówno w zakresie budownictwa kubaturowego, jak i obiektów inżynierskich, takich jak: zbiorniki, oczyszczalnie, mury oporowe itd.

Budownictwo drogowe i infrastruktura budowa hal

Budownictwo drogowe i infrastruktura

Oferujemy wykonanie dróg i parkingów o nawierzchni asfaltowej, z kostki betonowej i kamieni naturalnych. Dodatkowo realizujemy i koordynujemy budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, gazowych, oświetlenia itd. Jakość robót weryfikowana jest przez wyspecjalizowane laboratorium.

Naprawy i wzmacnianie konstrukcji budowa hal

Naprawy i wzmacnianie konstrukcji

Wykonujemy naprawy i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i stalowych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii renomowanych producentów. Dotyczy to elementów zniszczonych korozją, nadmiernie odkształconych, zarysowanych lub o niedostatecznej nośności.

Inwestor zastępczy budowa hal

Inwestor zastępczy

Oferujemy także prowadzenie inwestycji w charakterze inwestora zastępczego. Usługa ta obejmuje przygotowanie realizacji, nadzór zgodnie z prawem budowlanym (wykonywany przez uprawnionych inżynierów w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), weryfikację jakości i kosztów, a także zagadnienia formalne aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.