Generalny wykonawca, biuro projektowe Vertikal

BIURO PROJEKTOWE VERTIKAL

Jako Biuro Projektowe oferujemy projektowanie w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, infrastrukturalnej i drogowej. Specjalizujemy się w usłudze Projektuj i Buduj, gwarantując naszym Klientom wszystkie płynące z takiej formuły korzyści, a w szczególności obniżkę kosztów i skrócenie terminu realizacji. Na życzenie Inwestora prowadzimy również proces formalno-prawny związany z inwestycją – od pozyskania odpowiedniej działki budowlanej, poprzez zdobycie wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Generalny wykonawca

Jako Generalny Wykonawca oferujemy kompleksową realizację inwestycji budowlanych na terenie całej Polski. Specjalizujemy się w budownictwie przemysłowym, użyteczności publicznej oraz drogowym. Szczególne miejsce w naszym zakresie usług zajmuje budowanie hal, magazynów i zakładów produkcyjnych. Dodatkowo działając w systemie Projektuj i Buduj możemy elastycznie dokonywać zmian w trakcie budowy obiektu, wprowadzając pomysły i modyfikacje Inwestora, które powstają już w fazie realizacji.