PROIECTE

Arhitectură și construcţii

Biroul nostru de proiectare realizează documentaţia tehnică paticipând la investiţie de la faza de proiectare, prin proiectul construcţiei, până la faza de executare.

În același timp, avem grijă de procesele formale și juridice până la obţinerea autorizaţiei de construcţie.

Pregătim de asemenea estimări ale costurilor și specificaţii tehnice, precum și supraveghem activităţile de construcţie. Realizăm de asemenea vizualizări și ne ocupăm de procedurile formale și juridice.

Echipa de proiectare este cumpusă din diferiţi profesioniști din cadrul firmei și permite o integrare optimă și coordonarea proiectelor variate.


Construcţii

Inginerii noștri realizează toate calculele necesare și pregătesc documentaţia de construcţie, de executare și de fabrică a construcţiilor din beton armat, din oţel și din lemn.

Pregătim de asemenea expertize și revizii tehnice ale construcţiilor.

Realizăm inspecţii periodice ale construcţiilor pentru evaluarea stării tehnice conform cu cerinţele legii de poloneze priving construcţiile în perioade anuale și de cinci ani.

Pregătim opinii, evaluări și expertize tehnice a construcţiilor.


Drumuri

Pregătim proiecte pentru drumuri, străzi și parcări împreună cu infrastructura aferentă.

Realizăm de asemenea proiecte pentru obiecte noi, precum și reconstrucţii și reparaţia suprafeţelor. În plus, pregătim proiecte de organizaţie a traficului – permanente și temporare, pe durata lucrărilor.

La cererea Investitorului, ne ocupăm de procesul formal și juridic, de la îndeplinirea condiţiilor tehnice, prin obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau a autorizaţiilor pentru realizarea investiţiilor rutiere.


Instalaţii

Pregătim documentaţia de proiectare a instalaţiilor sanitare, electrice, teletehnice, utilizănd cele mai moderne tehnologii disponibile pe piaţă.

La cererea Investitorului, includem în documentaţie estimări ale costurilor și specificaţii tehnice.


Infrastructură

Realizăm proiecte de infrastructură externă, cum ar fi reţele de electricitate, de telecomunicaţii, de gaz, de canalizare sanitară, de canalizare de ploaie, de apă atât în cadrul documentaţiei proiectelor pentru construcţia drumurilor, dezvoltarea terenurilor, cât și ca proiecte independente.

La cererea Investitorului coordonăm documentaţia cu administratorii reţelelor și obţinem autorizaţiile necesare pentru realizarea proiectului.